פרסומים

infi_david_mejzler

פרסומיו של פרופ’ דוד מייזלר מוגשים כאן באמצעות קובצי PDF.
כל קובץ מכיל את אחד ממאמריו. שמות הקבצים כשמות המאמרים השונים, יחד עם שנת הפרסום, לפי סדר כרונולוגי.

Prof. David Mejzler’s publications are provided in PDF format. Each file contains one of his articles. The names of the files correspond to the various articles and the year of publication appears at of each file, in chronological order.

הערך ״הסתברות״ באנציקלופדיה העברית (Probability)  
russian – 1948 – the multidimensional local limit theorem of probability theory  
russian – 1949 – on a theorem of b.v.gnedenko  
russian – 1949 – on the multidimensional ocal limit theorem of probability theory  
english – 1950 – collection of problems in elementary mathematics for participants in mathematical competitio  
russian – 1950 – limit distributions for the maximal term of a variational series  
russian – 1950 – on the limit distribution of the maximal term of a variational series  
english – 1953 -the study of the limit laws for the variational series  
english – 1955 – on partial limit distributions for the maximal term of variational series  
english – 1960 – a contribution to the study of random degradation of chain polymers  
english – 1961 – a kinetic study of the mild oxidation of wheat starch by sodium hypochlorite in the alkaline  
english – 1961 – a modification of the method for defining and measuring crimp of textile fibers  
english – 1961 – a new method for measuring and defining crimp of textile fibers  
english – 1961 – an approximate estimate o the number average dp of amylose and amylopectin in moderately deg  
english – 1962 – a study of the mild oxidation of wheat starch and waxy maisze starch by sodium hypochlorite  
english – 1963 – a contribution to the theory of periodate oxidation of starch  
english – 1964 – random degradation of chain polymers accompanied by partial dissolution of the degraded mate  
english – 1965 – a note on erlang's formulas  
english – 1965 – on a characteristic property of stationary streams without aftereffect  
english – 1965 – on the ultrastructure of cellulose microfibrils  
english – 1965 – probablistic model for the structure of the microfibril of cellulose  
english – 1968 – a generalisation of erlang's formulas in queueing theory  
english – 1969 – on some results of n.v. smirnov concerning limit distributions for variational series  
english – 1973 – on a certain class of infinitely divisible distributions  
english – 1978 – limit distributions for the extreme order statistics  
english – 1987 – extreme value limit laws in the nonidentically distributed case